Contoh SURAT KUASA - Navigasi Berita a -->
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh SURAT KUASA


Format FM-PI-02
Surat Kuasa Permohonan Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah
( Bagi  permohonan  bukan pemilik Ijazah )

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemilik Ijazah/STTB               : MUZZAMMIL
Nomor KTP/SIM/identitas lain         : 3175060405730030
Tempat, tanggal lahir                         : NEGERI BESAR ,04 MEI 1973
Asal madrasah                                   : Nurul Huda
Tahun Ijazah                                      : 1989
Nomor Seri ijazah                             : MTs.h/3/PP.01.1/176/1989
Alamat                                               : RT 003 /RW 003 Desa/Kelurahan Negeri Besar
          Kecamatan Negeri besar Kab.Way Kanan Prov.           Lampung
Telepon                                             : 081278910279

Dengan ini member kuasa kepada

Nama                                                : SRIYENNI
Nomor KTP/SIM/identitas lain         : 3175064106750018
Tempat, tanggal lahir              : 01 JUNI 1975
Pekerjaan                                 : Ibu Rumah Tangga
Alamat                                    : RT 003 /RW 003 Desa/Kelurahan Negeri Besar
  Kecamatan Negeri besar Kab.Way Kanan Prov. Lampung
Telepon / hand phone              : 085213399156
Untuk                                                : pengurusan permohonan pengesahan fotokopi
  Ijazah / STTB / SKP Ijazah atas nama sebagaimana
  tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.…………………………………

Yang Diberi Kuasa,                                                                           Yang Memberi Kuasa
  SRIYENNI                                                                                                             MUZZAMMIL


close