Contoh Surat Pengajuan Semester Pendek - Navigasi Berita a -->
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Surat Pengajuan Semester Pendekdapat di copy text di bawah ini kalau tidak mau ribet

Kepada Yth
Ketua  STIH.MUHAMMADIYAH KOTABUMI
Bapak Dr. Didiek  R. Mawardi,SH,MH
Di
Tempat

Dengan hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                    : Refki Idham
NPM                      : 1502970092
Jenis kelamin    : Laki-laki
Program Studi   : Ilmu Hukum
Semester            : VII ( tujuh )

Dengan ini mengajukan  permohonan mengikuti  semester  pendek dengan mata kuliah yang ingin diambil

No
Mata kuliah
Nilai
SKS
DOSEN PENGAJAR
1.        
Hukum Ketenaga kerjaan
C
2
Salis M. Abduh SH,MH
2.        
Hukum kesehatan
D
2
Novekawati SH,MH
3.        
Hukum  Kontrak dan negosiasi
C
2
Dr. Didiek R. Marwardi SH,MH
4.        
Sosiologi Hukum
D
2
Syahrullah SH,MH
5.        
Hukum adat
C
2
Kamilatun SH,MH
6.        
Pengantar Antropologi
D
2
M. Ruhly Kesuma Dinata SH,MH
7.        
Filsafat Hukum dan etika profesi
D
3
Dr. Selamet Haryadi SH,MH,Hum
8.        
Hukum Pidana
C
4
Kamilatun SH,MH
9.        
Perancang perundang-undangan
C
2
Mardani Umar SH,MH
10.    
Bahasa Indonesia
C
2
Yulianti Spd,M.pdi
11.    
Pengantar Hukum indonesia
C
4
Kamilatun SH,MH
12.    
kriminologi
D
2
Dr. Selamet Haryadi SH,MH,Hum
13.    
Hukum pajak
C
2
Syafrudin SH,MH
14.    
Hukum Waris
C
2
M. Yasir Fauzi S.Ag,MH
15.    
Hukum pemerintah daerah
C
2
Salis M. Abduh SH,MH
16.    
Hukum perdagangan internasional
C
2
Tini Mardiastuti SH,M.Hum
17.    
Al- Islam ( Akidah – Ahlak )
C
1
Yulianti Spd,M.pdi
18.    
Manejemen dan kewirausahaan
C
2
Suwardi SH,MH
19.    
Kemuhammadiyahan II
C
1
Drs.  Arpani Lukman Mpdi
20.    
Hukum Lingkungan dan Kependudukan
C
2
Muhammad Idrau SH,MH

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan semoga bapak ketua STIH.MUHAMMADIYAH KOTABUMI  dapat mengabulkannya Kotabumi ,18-januari-2019
Pemohon
 ( Refki Idham )

close